Vrijspraak asbest delict Twiske Zuid
Na zes jaar eindelijk gerechtigheid van vrijspraak asbest delict

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat zij in de periode van 1 maart 2006 tot en met 22 maart 2006 al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in strijd met een voorschrift, gesteld bij artikel 10.1 van de Wet milieubeheer. Uit de stukken van het dossier is het volgende gebleken.
De verdachte heeft in opdracht van het Stadsdeel Amsterdam Noord in de periode 1 maart 2006 tot en met 16 maart 2006 werkzaamheden verricht op het terrein Twiske Zuid-deel C. Van dit terrein was bekend dat het met asbest was vervuild. De werkzaamheden van de verdachte bestonden uit het kappen en verklepelen van het zich op het terrein bevindende opschot (boompjes). Het verklepelen vond plaats op dat deel van de locatie dat door het Stadsdeel Noord als volledig asbest vrij was aangemerkt. Op 16 maart 2006 heeft de verdachte haar werkzaamheden beeindigd en heeft zij het terrein verlaten.  Tijdens de laatste - door het Stadsdeel Noord uitgevoerd - controle voor vertrek is niet vastgesteld dat zich op dat moment op de locatie waar het verklepelen had plaatsgevoenden enig asbethouden materiaal bevond. Op 21 maart 2006 - eerst vijf dagen nadat de verdachte haar werkzaamheden op het terrein had afgerond - heeft de milieupolitie op die locatie vermoedelijk asbesthoudend materiaal aangetroffen. Op 23 maart 2006 heeft de arbeidsinspectie bevestigd dat er inderdaad sprake was van een grote hoeveelheid asbest op / in de bodem.

Het hof is van oordeel dat reeds door het (enkele) tijdsverloop tussen het moment waarop de verdachte haar werkzaamheden heeft beeindigd en het aantreffen van het asbesthoudend materiaal, onvoldoende is vast komen te staan dat dit asbest op engerlei wijze in verband kan worden gebracht met de werkzaamheden die de verdachte op het terrein heeft verricht. Het hof acht in dit verband van belang dat uit de stukken van het geding naar voren komt dat het terrein waarop de werkzaamheden door de verdacht zijn uitgevoerd tussentijds en ook nadien door onbevoegden kon worden betreden. Derhalve is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken.

 
CO2 Prestatieladder
Ook Aannemingsbedrijf Kieftenburg Boomsma doet mee aan de CO2 Prestatieladder.Wij zijn hier dan ook druk mee bezig om de certificaat binnen te halen. De CO2-footprint 2013 is inmiddels gemaakt en zal vanaf 1 okt.2014 in pdf op onze vernieuwde site verschijnen. We hebben ons als doelstelling gegeven dat we voor 31 dec. 2014 zijn gecertificeerd voor niveau 3. Zodra we dit bereikt hebben zal het certificaat op onze website worden geplaatst. Op deze manier hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het terug dringen van de CO2 uitstoot binnen ons bomenrooibedrijf. Wij zijn iedere dag al groen bezig maar op deze manier hopen we nog groener te worden.

 
Kieftenburg Boomsma B.V. Kleinehuisterweg 22 8749 TJ Pingjum (FR) T 0517 - 57 94 44 F 0517 - 57 92 58 info@kieftenburg.nl Design Realisatie